Daily Archives: 6 december, 11

IQ är dumt

Har autister verkligen så ojämn begåvningsprofil, som man brukar säga? Eller handlar det om hur man mäter?

Ofta mäts IQ enligt Wechsler (WAIS för vuxna, WISC för skolbarn), och då brukar autister få väldigt ojämna resultat: höga poäng på vissa delar, och betydligt lägre på andra delar. Om man däremot mäter enligt Ravens matriser, så får autister och aspergare såna resultat som matchar deras toppar i Wechsler-skalan. Detta till skillnad från neurotyper, som får ungefär samma resultat oavsett test.

Vad är då skillnaden? Jo, WAIS/WISC förutsätter att man har lätt att ta till sig muntliga instruktioner och lätt att uttrycka sig muntligt. Många av uppgifterna bygger på att förklara, att återberätta eller återge någonting muntligt. Ravens matriser är uppbyggd på ett annat sätt, som delvis är mindre beroende av muntlig kommunikation.

En av forskarna, Michelle Dawson (som för övrigt själv är autist), säger:

”while we know autistics process information atypically, very little thought has gone into how to fairly assess their abilities. In fact there is so little understanding of what autistics do well that their strong abilities are often regarded as dysfunctional.”

Det får mig att fundera. Visst, IQ är överskattat; det är ingen nyhet. Men det vore naivt att påstå att en siffra på ett papper inte kan spela roll för individen. Så jag undrar: Vore det rimligt att bedöma intelligensen hos en döv person efter hens förmåga att läsa på psykologens läppar? Vore det vettigt att mäta IQ hos en person med grav dyslexi genom tester som enbart bygger på skriftliga instruktioner och skrivuppgifter? Skulle såna test ge säkra resultat?

Jag skulle bli förvånad om någon höll med om det. Men som autist förväntas man göra tester som förutsätter att man utan problem förstår muntliga instruktioner, och som förutsätter att man talar obehindrat.

Tänk om skriftspråk som modersmål kunde ses som lika självklart som man ser på andra språkliga varianter. Tänk om man kunde få tag på samhällsinformation på sitt modersmål, utan att hänvisas till olika telefonnummer. Tänk om man kunde få kommunicera med myndigheter och vårdpersonal på sitt modersmål utan att få höra att mailkontakt är ett brott mot sekretessen, och allt vad det är.

Tänk om man åtminstone i en sådan situation då ens intelligens ska testas, faktiskt får chansen att kunna koncentrera sig på uppgifterna, och inte på kommunikationsformen. För så vitt jag vet så är inte definitionen av IQ: ”förmågan att ta in och bearbeta muntliga instruktioner”.

***

PS. Välkommen att kommentera. Men: om du skriver kommentarer om att det ”finaste” eller ”viktigaste” hos en människa är att kunna visa ömhet utan ord, och att kunna delta i en gemenskap och bla bla bla – såna kommentarer som framställer socialt kompetenta som högre moraliskt stående, helt enkelt – så får du vara beredd på motstånd. Socialfascism har jag väldigt mycket emot.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , ,